Kontakt

Dział handlowy

Oficyny Wydawniczej RYTM Sp. z o.o.

ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa

NIP 5272644464

tel. 22 308 00 83

e-mail:dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl

numer konta:  

Santander Bank Polska 69 1090 1694 0000 0001 3326 2176

Przy odbiorze osobistym płatność gotówką

Newsletter
Box reklamowy
Box reklamowy

Kategorie

Zapamiętano 0 produktów

przeglądaj

 

Regulamin

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.rytm-wydawnictwo.pl i www.wydawnictworytm.pl prowadzony jest przez wydawnictwo Oficyna Wydawnicza RYTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-141, przy ul. Wolskiej 84/86, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000376643, numer NIP 5272644464, numer REGON 142724564.

1. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż książek papierowych.

2. Dokonywanie zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta Urządzenia Elektronicznego z dostępem do sieci Internet, oraz aktywnego adresu e-mail.

3.Zamówienia można składać również telefonicznie pod numer +48 22 631-77-92 oraz listownie, pisząc na adres: Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o., Dział Handlowy, ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa.

4. Ceny, zdjęcia i opisy książek, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niezależnie od tego, ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są wiążące od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.

2. Składając zamówienie, Klient dokonuje:

a) wyboru zamawianych książek,

b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

c) wyboru sposobu płatności.

3.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi danego zamówienia, Klient otrzyma w drodze korespondencji e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez RYTM Sp. z o.o., umowa sprzedaży między stronami jest uważana za zawartą.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona dla Klienta będącego przedsiębiorcą, należy podać dokładną nazwę, adres oraz NIP przedsiębiorcy.

Zmiany w zamówieniach

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do chwili wysłania książek.

2. Wprowadzanie zmiany możliwe jest poprzez kontakt z Działem Handlowym (e-mail: dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 308-00-83.

Ceny książek

1. Ceny książek zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Ceny książek podane na stronach Sklepu nie obejmują kosztów przesyłki (koszty przesyłki są kalkulowane i doliczane do ceny książek w zależności od sposobu dostawy). Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Złożone zamówienie wysyłamy na adres podany firmą kurierską FEDEX lub Pocztą Polską. Odbiór osobisty zamówionych książek jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w Dziale Handlowym Wydawnictwa w Warszawie, ul Wolska 84/86 (II piętro), po otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia lub uzgodnieniu telefonicznym.

3. Koszty dostawy.

Koszt przesyłki kurierem przy przedpłacie przelewem wynosi 15 zł.

Koszt przesyłki kurierem przy płatności za pobraniem wynosi 16 zł.

Koszt przesyłki Pocztą Polską przy przedpłacie przelewem wynosi 13 zł.

Koszt przesyłki Pocztą Polską przy płatności za pobraniem wynosi 15 zł.

3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

a) Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:

przesyłka priorytetowa 2 dni robocze*,

przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych*

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" oraz ustawy - „Prawo pocztowe”, odpowiednich rozporządzeń i innych aktów wykonawczych.

b) firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy*

*Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi odpowiednio przez: Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.

4. O całkowitym koszcie dostawy towaru Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

Reklamacje

1. W przypadku, gdy Klient stwierdzi niezgodność zakupionego towaru z umową, może on złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego – o ile jest osobą fizyczną, a zakupu w Sklepie dokonał w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Klient powinien skontaktować się z Działem Handlowym Wydawnictwa RYTM Sp. z o.o., telefonicznie (22 308-00-83), e-mailem: dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl lub listownie na adres: Oficyna Wydawnicza RYTM, Dział Handlowy, ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa.  

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania przez RYTM Sp. z o.o. żądania reklamacyjnego Klienta. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Księgarnia – stosownie do sytuacji - obniży Klientowi cenę albo zwróci ją w całości.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującym prawem art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14dni odstąpić od niej bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć firmie Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. stosowne oświadczenie na piśmie (e-mailem). Koszt przesyłki przy zwrocie książek do Wydawnictwa po odstąpieniu od umowy ponosi klient. Formularz odstąpienia od umowy oraz wymienione zapisy ustawy znajdą Państwo >tutaj<.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu zamówionych w Księgarni książek wraz z paragonem lub fakturą na adres: Oficyna Wydawnicza RYTM, ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa.

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zgodnie z odnośnymi przepisami Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. dokona na rzecz Klienta zwrotu ceny za towar objęty odstąpieniem.

Cookies

1. Serwis www.rytm-wydawnictwo.pl używa plików cookies. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki internetowej Klienta podczas korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera. Warunkiem działania cookies jest zgoda Klienta na ich przechowywanie przez przeglądarkę. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

2. Pliki cookies:

a) służą do optymalizacji stron internetowych, dostosowywania stron internetowych do indywidualnych potrzeb użytkowników;

b) pomagają „rozpoznać” urządzenie użytkownika, który korzysta z danego serwisu i wyświetlić stronę w odpowiedni sposób;

c) służą do uzyskiwania statystyk, które pomagają ustalić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a w konsekwencji stale ulepszać jego funkcjonowanie;

d) dzięki plikom cookies sesja Użytkownika w serwisie nie zostaje zamknięta, nie jest wymagane logowanie się do każdej podstrony serwisu;

e) Wyłączenie przez Użytkownika plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Sklepu, nie spowoduje jednak braku możliwości oglądania treści zamieszczonych na stronach Sklepu, szczególnie jeśli nie wymagają one logowania do Konta Użytkownika.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazane Oficynie Wydawniczej RYTM Sp. z o.o. przez Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem tych danych jest Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. (adres wskazany jest w początkowych postanowieniach Regulaminu).

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Realizacja SKASSA.PL