Kontakt

Dział handlowy

Oficyny Wydawniczej RYTM Sp. z o.o.

ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa

NIP 5272644464

tel. 22 308 00 83

e-mail:dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl

numer konta:  

Santander Bank Polska 69 1090 1694 0000 0001 3326 2176

Przy odbiorze osobistym płatność gotówką

Newsletter
Box reklamowy
Box reklamowy

Kategorie

Zapamiętano 0 produktów

przeglądaj

 Oficyna Wydawnicza RYTM powstała w 1983 r., w okresie trwania w Polsce stanu wojennego. Edytorski dorobek tamtych lat to m.in.: pierwsze wydanie głośnej książki Lecha Wałęsy Droga nadziei, publicystyka Bohdana Cywińskiego, Wojciecha Giełżyńskiego i Jacka Kuronia, opracowania historyczne Jerzego Holzera, Krystyny Kersten, gen. Klemensa Rudnickiego, wiersze Grzegorza Przemyka, proza Janusza Andermana, a także kwartalnik społeczno–polityczny “21”, redagowany przez zespół doradców Lecha Wałęsy.

W 1990 r. RYTM zalegalizował swoją działalność. Dotychczas opublikował ok. tysiąca tytułów. Dziś jest w gronie liczących się wydawnictw krajowych. 
Główny nurt wydawniczy RYTM-u to książki historyczne, dotyczące przede wszystkim historii XX wieku, głównie Polski. Są wśród nich edycje monumentalne, m. in. Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, praca zbiorowa pod redakcją Marka Tarczyńskiego; Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze II Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasiewicza (116 tekstów 124 autorów z 10 państw); Dzieje oręża polskiego na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza zapisane..., praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Jana Wysockiego. Do wybitnych osiągnięć tego nurtu należą także dzieła wszystkie Józefa Flawiusza (Dawne dzieje Izraela; Przeciw Apionowi. Autobiografia; Wojna Żydowska), Tomasza Strzembosza Saga o “Łupaszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowskim; Jerzego Ślaskiego Polska Walcząca; Krzysztofa Komorowskiego Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945; Eugeniusza C. Króla Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. 

 Fundamentalne znaczenie dla badaczy historii mają wydawane przez RYTM dokumenty źródłowe, m.in. seria Dokumenty operacyjne do wojny 1920 roku (Bitwa Warszawska 1920..., cz. I–II; Bitwa Niemeńska 1920..., cz. I–II); praca zbiorowa pod redakcją Marka Tarczyńskiego; seria Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, opracowanie Jurij Szapował i Jędrzej Tucholski; Dariusz Baliszewski i Andrzej K. Kunert Prawdziwa historia Polaków 1939–1945 (trzy tomy); Teczka specjalna J. W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946 (praca zbiorowa); Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeń 13 XII 1981–31 XII 1982 (praca zbiorowa).
Ważne miejsce w programie RYTM–u zajmuje biografistyka. Na szczególną uwagę zasługują m.in.: poprawione i uzupełnione trzytomowe Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego Wacława Jędrzejewicza i Janusza Ciska; Krzysztof Tarka Generał Aleksander Krzyżanowski “Wilk”. Komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK; ks. Zbigniew Jaworski i Dariusz Nawrot Błogosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II RP; Daniel Bargiełowski Po trzykroć pierwszy. Gen. Michał Tokarzewski­Karaszewicz...; Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość (także w wersji niemieckiej Der Brückenbauer zwischen Ost und West) w opracowaniu Andrzeja K. Kunerta.
W RYTM-ie swoje słowniki i leksykony wydaje Władysław Kopaliński, jeden z najznakomitszych leksykografów, m.in. Słownik przypomnień; Encyklopedia “drugiej płci”; Podręczny słownik wyrazów obcych
Eseje literackie
o wybitnych Polakach publikuje Barbara Wachowicz, mistrzyni słowa polskiego, m.in. Dom Sienkiewicza; Nazwę Cię Kościuszko! Szlakiem bitewnym Naczelnika w Ameryce; Ty jesteś jak zdrowie. Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemeińcu. Z Orzeszkową nad Niemnem.  

Realizacja SKASSA.PL